Gennembrud – påskeskulpturer

Pressemeddelelse:

Gennembrud – påskeskulpturer af Kirsten Jæger

I anledning af påskens højtid har Odder Sognekirke inviteret keramiker Kirsten Jæger til at fortolke påskens budskaber. Det er der kommet 13 forskellige skulpturer ud af. I tiden op til påske og hele påskeugen igennem vil skulpturerne kunne ses i kirken.

Søndag den 28. februar vil Kirsten Jæger være til stede i kirken under gudstjenesten, som begynder kl. 10.30. Efter gudstjenesten vil der blive lejlighed til at tale med Kirsten Jæger, og hun vil knytte nogle ord til sine skulpturer.

odderkirke-01 I påskens højtid gennemspilles hele menneskelivets drama. Fortællingerne fra Bibelen handler om Jesus og hans disciple, deres venskab og svigt, folkestemningen der gjorde Jesus til syndebuk, og Jesu parathed til at være solidarisk med alle, der lider, uanset årsag. Påskehøjtiden kulminerer med mordet på Jesus og med hans ubegribelige opstandelse. Som deltager i påskens drama melder spørgsmålet sig: – hvor står du selv?

Kirsten Jægers skulpturer er store keramiske krukker. De er lukkede, men de kan åbne sig. Ligesom æg er de ovale i formen og man spørger sig selv, om der mon er noget levende indeni? Hvis der er noget levende indeni krukkerne, vil det så turde bryde gennem den keramiske skal og vokse ud i verden? Vil det turde tage livtag med livets drama? Og vil det krybe tilbage krukken, når tilværelsen bliver vanskelig og modet svigter?

odderkirke-02Kirsten Jæger har ladet sig inspirere af ornamenterne på kirkens døbefont, prædikestol og alterparti. Grundtvigs salmer om rosen, der gennembryder den frosne jord, og påskeliljen, der måske har noget vigtigt at fortælle, klinger også med i rids og farver på krukkerne.

Kirsten Jæger (f. 1965) har arbejdet med ler, dekoration og brændingsformer gennem 25 år. Hun er lærer på Eriksminde Efterskole og medlem af Kulturrådet i Odder Kommune.

Hun er optaget af at formgive store og små krukker og skulpturer, som hun både drejer og modellerer op. Dekorationen ridses og påmales emnerne som på et lærred. Det der inspirerer og driver er naturen, ofte gengivet abstrakt og naivistisk. Hun er først og fremmest håndværker, og som sådan er gentagelsen og fordybelsen i materialet helt i fokus. Under forarbejdet til påskeskulpturerne har Kirsten Jæger gennemfotograferet kirken, taget ophold i rummet og prøvet at fornemme, hvad det er der gør sig gældende i det rum. Hun har ladet sig inspirere og arbejdet meget intuitivt i denne proces.

Odder Sogns menighedsråd håber, at mange vil kigge ind i kirken for at tage del i påskedramaet og lade Kirsten Jægers skulpturer danne klangbund for en dybere forståelse af, hvad der er på spil i det svære menneskeliv.